เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลผลสำรวจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับไหน

ดีมาก : 12 โหวต

ดี : 5 โหวต

พอใช้ : 2 โหวต

ควรปรับปรุง : 6 โหวต