เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าพระ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

1. ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คลิกที่นี่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fsetvc