เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าพระ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คลิกที่นี่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/fsetvc